Herdenkingen Beukenhof 4 mei 2024

Op zaterdag 4 mei herdacht Schiedam haar gevallenen tijdens verschillende plechtigheden. Naast de centrale herdenking op de Plantage vonden er twee herdenkingen plaats op de Beukenhof.

Herdenking Erehof Beukenhof

Om 14.00 uur verzamelden nabestaanden, veteranen en belangstellenden bij de 30 oorlogsgraven op het Erehof. Hier werd stilgestaan bij de offers die Schiedammers brachten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tevens herdacht men de zes Schiedamse slachtoffers van de Slag in de Javazee.

Herdenking Voormalig Nederlands Indië, Korea en Nieuw-Guinea

Om 15.00 uur vond de herdenking plaats voor de Schiedammers die omkwamen in voormalig Nederlands Indië, Korea en Nieuw-Guinea. Sprekers herdachten de gevallenen en benadrukten het belang van vrede en vrijheid. Na de herdenking en bloemhulde was er gelegenheid tot een persoonlijk gesprek.

Herdenking Plantage

De centrale herdenking op de Plantage begon om 19.30 uur met toespraken van burgemeester Bergmann, VNFG-voorzitter John Smits en stadsdichter Kershawn Rijssel (KMR). Na het Taptoe-signaal en de twee minuten stilte om 20:00 uur werd een bloemenhulde gebracht bij het monument op de Plantage. Een compleet verslag inclusief Video en foto’s treft u hier aan.

Tot slot

De herdenkingen in Schiedam op 4 mei 2024 waren opnieuw indrukwekkende momenten van bezinning en herdenken. Het was belangrijk om stil te staan bij de offers die gebracht zijn en om te pleiten voor vrede en vrijheid in de toekomst.

Reportage JW TV
Reportage Omroep TWEE