Herdenkingen

DSC_0596[1] 

Zaterdag 4 mei 2019, herdenking gevallenen
Jaarlijks worden in de  Gemeente Schiedam de slachtoffers van de tweede wereldoorlog herdacht en de slachtoffers van oorlogsactiviteiten die tot op de dag van vandaag nog gaande zijn. Door middel van deze dodenherdenking wil de Gemeente Schiedam via de Stichting VNFG de gedachte aan de gevallenen levend houden en de jeugd van Schiedam betrekken bij de herdenking van de gevallen.

Herdenking gevallen Erehof, crematorium en begraafplaats de Beukenhof
Herdenking 30 gevallenen, begraven op de Erehof van crematorium en begraafplaats de Beukenhof, Burgemeester van Haarenlaan 1450 te Schiedam, herdacht.
Het programma van de herdenking vangt aan om 15:00 uur en is als volgt;
– Aanvang herdenking, opening door stichting VNFG
– Korte toespraak burgemeester van Schiedam, de heer C. Lamers,
– Noemen namen gevallenen
– Leggen kransen en bloemstukken
– Taptoe met aansluitend 2 minuten stilte
– Spelen 2 coupletten van het volkslied “Wilhelmus”
– Sluiting bijeenkomst

Herdenking gevallenen Tweede Wereldoorlog en vredesmissies

De locatie voor de herdenking van de gevallen in de diverse oorlogen is het monument in de Nieuwe Plantage aan de Gerrit Verboonstraat/Lange Nieuwstraat te Schiedam en vangt aan om 19:45 uur.
Voorafgaande aan de herdenking wordt er in de Gereformeerde Kerk, Westvest 30 te Schiedam een herdenkingsdienst gehouden. Deze dient begint om 19:00 en zal duren tot 19:30 uur.
De herdenking aan de Gerrit Verboonstraat/Plantage begint om 19:45 uur.

Programma
– Aanvang herdenking
– Muziekstuk Amazing grace gebracht door Harmonieorkest Harpe Davids en Mannenkoor Orpheus
– Opening herdenking, toespraak voorzitter VNFG
– Gedicht gelezen door Elise van der Hiel
– Toespraak burgemeester
– Kranslegging burgemeester en Elise van der Hiel
– Muziekstuk Abide with me gebracht door Harmonieorkest Harpe Davids en Mannenkoor Orpheus
– Spelen Taptoe
– 20:00 uur, Twee minuten stilte
– Spelen Wilhelmus, coupletten 1 en 6
– Voordracht Stadsdichter Yvette Neuschwanger
– Bloemhulde, leggen kransen en bloemstukken
– Muziekstuk Nigtfall in camp gebracht door Harmonieorkest Harpe Davids en Mannenkoor Orpheis
– Sluiting herdenking ± 20:30 uur.

Aansluitend aan de herdenking is er weer een bijeenkomst in de bibliotheek van Schiedam waar in het kader “Theater na de Dam” een verhaal wordt verteld door een bekende Nederlander. Aanvang lezen 21:00 uur, locatie Korenbeurs, Lange Havens 145 Schiedam. Er is plaats voor ± 80 personen.

Lijst met kranslegger of bloemstukken
– Gemeente Schiedam
– Familieleden gevallenen Schiedam
– Ter nagedachtenis van weggevoerde Joodse Schiedammers
– Gemeenteraad Schiedam
– Jeugd Gemeenteraad Schiedam
– Stichting VNFG
– Oranjevereniging Wilhelmina Kethel
– Sociëteit de Vrijheid 1945 Schiedam
– Raad van Kerken
– Stichting Stolpersteine Schiedam
– Alevitisch Cultureel Centrum Rijnmond
– Muradiye Moskee en Stichting Islamitsch Centrum Yildiz
– LHBT Schiedam
– Samenwerkende ouderen bonden ANBO
– Belangen- en bewonersvereniging de Plantage
– Bewonersvereniging Schiedam Zuid
– Rode Kruis Waterweg Noord
– Stichting Vluchtelingenwerk Schiedam / Werkgroep vredesweek
Ambassade van de Vrede
– Publiek

Muzikale ondersteuning
De herdenking wordt muzikaal ondersteund door de Christelijke Harmonie Harpe Davids en het Schiedams Koninklijk Mannenkoor Orpheus.

Leggen krans
Als u als vereniging, politieke groepering, enzovoort, een krans wilt leggen tijdens de dodenherdenking op 4 mei, is dit mogelijk. Hiervoor kunt u contact op te nemen met de de Stichting VNFG via het contact formulier en/of het kabinet van de burgemeester Gemeente Schiedam, tel.no. 010-2191111. In verband met het aantal kransleggers en de tijdsduur voor het leggen van de kransen, zullen twee groeperingen, verenigingen, enzovoort, gelijktijdig hun krans of bloemstuk leggen.

Op de dag van de herdenking dient u, uw krans of bloemstuk tussen 18.30 uur en 19.15 uur aan te bieden aan de vertegenwoordigers van de Stichting VNFG aan de Gerrit Verboonstraat.

Als legger van een krans en/of bloemstuk stelt u zich rechts van het monument op het fietspad van de Gerrit Verboonstraat op.  Als de naam van uw vereniging, groepering, enzovoort wordt afgeroepen, wordt u uw krans of bloemstuk aangereikt om dit aansluitend bij het monument neer te leggen of te plaatsen op de daarvoor bestemde standaards. Na een kort moment van herdenking neemt u uw plaats weer in onder de overige belangstellenden. Aansluitend verlaat u het herdenkingsterrein door aan het einde van de afzetting rechtsaf te gaan richting Tuinlaan.
Hierdoor blijft de doorgang voor de kransleggers die na u komen vrij.

Het leggen van uw bloemstuk of krans geschiedt als volgt; Op het moment van afroepen van de naam van uw vereniging of groepering wordt u bloemstuk of krans u aangereikt, u nadert het monument, legt de krans en na een moment van stilte/rust, neemt u uw plaats onder de overige belangstellenden weer in.

Heeft u, uw bloemstuk of krans niet op tijd aan kunnen leveren, tijdens het moment voor het leggen voor bloemen door belangstellenden of aansluitend aan de ceremonie is er een mogelijkheid dit te doen.

Plattegrond herdenkingslocatie
Plattegrond Plantage